PL EN RU

Wszystko, czego potrzebujecie do topienia szkła.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy


I. Administrator danych osobowych

II. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

III. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

V. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane

VI. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

VII. Obowiązek podania danych osobowych

VIII. Zmiana treści powiadomienia

IX. Dane kontaktowe Administratora


TECHGLASS Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Starego 124
30-198 Kraków

tel./fax: + 48 12 637 58 62
tel.: +48 12 636 23 49
tel.: +48 12 636 73 33

office@techglass.pl